Chọc hút trứng có đau không? Bao lâu thì hết đau? Chuyên gia giải đáp

Tư vấn chuyên môn
THS.BSNT TRẦN NGỌC HÀ GIANG
24/10/2023
13:57 25/10/2023

Cộng đồng
IVFTA - HCM
Đăng ký
khám bệnh