Phôi thai là gì? Có từ tuần thứ mấy và được hình thành như thế nào?

Tư vấn chuyên môn
THS.BSNT LÊ UYÊN PHƯƠNG
23/05/2023
10:22 10/11/2023

Cộng đồng
IVFTA - HCM
Đăng ký
khám bệnh