Chọc hút trứng là gì? Quy trình, lợi ích và lưu ý khi thực hiện

Tư vấn chuyên môn
BS LÊ XUÂN NGUYÊN
22/05/2023
16:23 24/10/2023

Cộng đồng
IVFTA - HCM
Đăng ký
khám bệnh